Πρακτικό Αξιολόγησης προσφορών για την εκπαιδευτική και διδακτική επίσκεψη στις Αρχάνες και Ζωοφόρους Πεδιάδος αντίστοιχα

Συνημμένο αρχείο: ΛΗΨΗ

Σήμερα 8 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο της

Διευθύντριας του ΕΠΑ.Λ. Ελ. Βενιζέλου, συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή αξιολόγησης

προσφορών σύμφωνα με την Πράξη 31/6-03- 2017 για την επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου που

θα πραγματοποιήσει τη διδακτική επίσκεψη στους Ζωοφόρους Πεδιάδους στις 29 Μαρτίου 2017 και

όχι την περιβαλλοντική επίσκεψη στις Αρχάνες, λόγω του ότι δε συμπληρώθηκε το απαιτούμενο

ποσοστό συμμετοχής των μαθητών, αποτελούμενη από τους:

1. Αθανασοπούλου Θεοδώρα, Διευθύντρια και πρόεδρο της επιτροπής

2. Πρωτοπαπαδάκης Εμμανουήλ Υποδιευθυντής του σχολείου

3. Καλλιοντζή Αικατερίνη, Καθηγήτρια και συνοδό της εκδρομής

4. Τζογανίδη Χρήστο, Εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων

5. Αρκαλάκη Εβελίνα, Εκπρόσωπο των μαθητών.

Aξιολόγησε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Giannoudakis Travel που ήταν και η

μοναδική

με την τιμή των 400 Ευρώ ανά πούλμαν 23 θέσεων και την τιμή των 500 ευρώ ανά πούλμαν 50

θέσεων.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση , αφού έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:

1) την εγκύκλιο υπ‘ αριθμ. 129287/Γ1 του Υπ. Παιδείας

2) την προκήρυξη της εκδρομής και τα ζητούμενα σε αυτήν

αποφασίζει να επιλέξει το τουριστικό πρακτορείο Giannoudakis Travel και τη διάθεση του

λεωφορείου των 50 θέσεων στην τιμή των 500 Ευρώ διότι ήταν η μοναδική και συμβατή με τους

όρους της προκήρυξης προσφορά. Για το λόγο αυτό συντάχτηκε η πράξη και υπογράφεται από τα

μέλη της επιτροπής.

Παρακαλούμε να αναρτηθεί η απόφαση στην ιστοσελίδα του σχολείου προς ενημέρωση των

ενδιαφερομένων

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αθανασοπούλου Θεοδώρα

1. Πρωτοπαπαδάκης Εμμανουήλ

2. Καλλιοντζή Αικατερίνη

3. Τζογανίδης Χρήστο

4. Αρκαλάκη Εβελίνα
Κοινοποίηση:

Δ.Δ.Ε. Χανίων

Myschool

Μαθητεία στα ΕΠΑΛ

Δικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός

Ραδιόφωνο

Κατηγορίες

Αρχειοθήκη

Πρόσφατες αναρτήσεις