Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί σε:
  • Φυσικοθεραπευτήρια
  • Ιδρύματα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ατόμων με ειδικές αναπηρίες
  • ΚΑΠΗ
  • Ιατρεία Θεραπευτικών Λουτροπηγών
  • Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης
  • Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια που διαθέτουν ανάλογα τμήματα
  • Αθλητικά κέντρα, Χώρους άθλησης, Γυμναστήρια
  • Ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους ευεξίας (spa), γυμναστικής και άθλησης καθώς και χώρους συντήρησης της καλής φυσικής κατάστασης (Fitness Club)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών

Β' Τάξη - Μαθήματα Τομέα
α/α Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1 Ανατομία - Φυσιολογία Ι
2 Πρώτες Βοήθειες
3 Υγεία και Διατροφή
4 Διαπροσωπικές Σχέσεις
5 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
6 Αγγλικά Τομέα
7 Ειδικό Μάθημα Α* 5 (Θ+Ε)
8 Ειδικό Μάθημα Β* 5 (Θ+Ε)
Σύνολο: 23 ώρες

* Οι μαθητές/μαθήτριες επιλέγουν 2 από τα παρακάτω Ειδικά Μαθήματα:
α) Μικροβιολογία Ι (1Θ + 4Ε)
β) Νοσηλευτική Ι (1Θ + 4Ε)
γ) Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία I (1Θ + 4Ε)
δ) Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία Ι (1Θ + 4Ε)
ε) Φαρμακευτική Τεχνολογία (1Θ + 4Ε)

Γ' Τάξη - Μαθήματα Ειδικότητας
α/α Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1 Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ
2 Υγιεινή
3 Κινησιολογία
4 Φυσικοθεραπεία 2Θ + 3Ε
5 Πρακτική Φυσικοθεραπεία 1Θ + 2Ε
6 Μάλαξη
7 Φυσικά Μέσα και Εφαρμογή τους 2Θ + 3Ε
Σύνολο: 23 ώρες

Δ.Δ.Ε. Χανίων

Myschool

Μαθητεία στα ΕΠΑΛ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός

Ραδιόφωνο

Κατηγορίες

Αρχειοθήκη

Πρόσφατες αναρτήσεις