Γενική Παιδεία - Α' Τάξη

Α' Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

α/α Μάθημα Ώρες
1 Νέα Ελληνικά 4
2 Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
Βιολογία 1
4 Πολιτική Παιδεία (διακριτά διδακτικά αντικείμενα: Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 2
5 Ιστορία 1
6 Θρησκευτικά 1
7 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 2
8 Φυσική Αγωγή 2
9 Πληροφορική 2
Σύνολο: 22 ώρες

Μαθήματα Προσανατολισμού

α/α Μάθημα Ώρες
1 Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 2
2 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας 2
3 Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 3
Σύνολο: 7 ώρες

Μαθήματα Επιλογής

α/α Μάθημα Ώρες
Οι μαθητές επιλέγουν τρία (3) μαθήματα από τα παρακάτω:
1 Αγωγή Υγείας 2
2 Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου 2
3 Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής 2
4 Αρχές Μηχανολογίας 2
5 Αρχές Οικονομίας 2
6 Βασικές Αρχές Σύνθεσης 2
7 Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη 2
8 Ναυτική Τέχνη 2
Σύνολο: 6 ώρες

Δ.Δ.Ε. Χανίων

Myschool

Μαθητεία στα ΕΠΑΛ

Δικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός

Ραδιόφωνο

Κατηγορίες

Αρχειοθήκη

Πρόσφατες αναρτήσεις