Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά:
  • Μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε εργαστήρια Μικροβιολογικά, Βιοχημικά - Αιματολογικά, Ανοσολογικά, Παθολογοανατομικά, Κυτταρολογικά, Κέντρα Αιμοδοσίας, σε Διαγνωστικά Κέντρα, σε Φαρμακευτικές Εταιρίες και σε υπηρεσίες Υγείας ή περιφερειακά κέντρα.
  • Πάντα με την καθοδηγήση των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. της αντίστοιχης ειδικότητας ή των ιατρών μικροβιολόγων αναγράφει τα στοιχεία των εξεταζομένων, τις αιτούμενες εξετάσεις και τα αποτελέσματα στο αρχείο του εργαστηρίου, δίνει οδηγίες προς τους εξεταζομένους για τη συλλογή των δειγμάτων και για τη σωστή προετοιμασία τους, παρασκευάζει τα απαραίτητα διαλύματα και θρεπτικά υλικά, γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων του εργαστηρίου, πραγματοποιεί αποστείρωση υλικών και εργαλείων, παραγγέλνει, παραλαμβάνει και αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά, γνωρίζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας, πραγματοποιεί μετρήσεις και τηρεί το ιατρικό απόρρητο.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών

Β' Τάξη - Μαθήματα Τομέα
α/α Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1 Ανατομία - Φυσιολογία Ι
2 Πρώτες Βοήθειες
3 Υγεία και Διατροφή
4 Διαπροσωπικές Σχέσεις
5 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
6 Αγγλικά Τομέα
7 Ειδικό Μάθημα Α* 5 (Θ+Ε)
8 Ειδικό Μάθημα Β* 5 (Θ+Ε)
Σύνολο: 23 ώρες

* Οι μαθητές/μαθήτριες επιλέγουν 2 από τα παρακάτω Ειδικά Μαθήματα:
α) Μικροβιολογία Ι (1Θ + 4Ε)
β) Νοσηλευτική Ι (1Θ + 4Ε)
γ) Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία I (1Θ + 4Ε)
δ) Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία Ι (1Θ + 4Ε)
ε) Φαρμακευτική Τεχνολογία (1Θ + 4Ε)

Γ' Τάξη - Μαθήματα Ειδικότητας
α/α Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1 Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ
2 Υγιεινή
3 Μικροβιολογία ΙΙ 2Θ + 3Ε
4 Αιματολογία 2Θ + 3Ε
5 Κλινική Βιοχημεία 1Θ + 4Ε
6 Ανοσολογία 1Θ + 2Ε
Σύνολο: 23 ώρες

Φωτογραφίες 

Κάντε κλικ στις φωτογραφίες για μεγένθυση:

Δ.Δ.Ε. Χανίων

Myschool

Μαθητεία στα ΕΠΑΛ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός

Ραδιόφωνο

Κατηγορίες

Αρχειοθήκη

Πρόσφατες αναρτήσεις