Βοηθός Φαρμακείου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί σε:
  • Στα φαρμακεία και φαρμακευτικά εργαστήρια των Νοσοκομείων
  • Στα φαρμακεία του ΙΚΑ και στις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ (έλεγχος συνταγών)
  • Στα κρατικά φαρμακευτικά εργαστήρια (ΕΟΦ) και στις κρατικές φαρμακαποθήκες
  • Στα ιδιωτικά φαρμακεία
  • Στα φαρμακεία των ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων
  • Στα ιδιωτικά φαρμακευτικά εργαστήρια, φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακαποθήκες
  • Στον τομέα καλλυντικών (εργαστήρια καλλυντικών, καταστήματα καλλυντικών)
  • Σε φαρμακευτικές εταιρίες ως ιατρικοί επισκέπτες (ιατρική ενημέρωση και προώθηση φαρμάκων)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών

Β' Τάξη - Μαθήματα Τομέα
α/α Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1 Ανατομία - Φυσιολογία Ι
2 Πρώτες Βοήθειες
3 Υγεία και Διατροφή
4 Διαπροσωπικές Σχέσεις
5 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
6 Αγγλικά Τομέα
7 Ειδικό Μάθημα Α* 5 (Θ+Ε)
8 Ειδικό Μάθημα Β* 5 (Θ+Ε)
Σύνολο: 23 ώρες

* Οι μαθητές/μαθήτριες επιλέγουν 2 από τα παρακάτω Ειδικά Μαθήματα:
α) Μικροβιολογία Ι (1Θ + 4Ε)
β) Νοσηλευτική Ι (1Θ + 4Ε)
γ) Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία I (1Θ + 4Ε)
δ) Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία Ι (1Θ + 4Ε)
ε) Φαρμακευτική Τεχνολογία (1Θ + 4Ε)

Γ' Τάξη - Μαθήματα Ειδικότητας
α/α Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1 Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ
2 Υγιεινή
3 Συνταγολογία - Νομοθεσία - Βιβλία Φαρμακείου
4 Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ 1Θ + 2Ε
5 Κοσμητολογία 1Θ + 2Ε
6 Στοιχεία Φαρμακογνωσίας 2Θ + 2Ε
7 Φαρμακολογία - Τοξικολογία
Σύνολο: 23 ώρες

Δ.Δ.Ε. Χανίων

Myschool

Μαθητεία στα ΕΠΑΛ

Δικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός

Ραδιόφωνο

Κατηγορίες

Αρχειοθήκη

Πρόσφατες αναρτήσεις