Διδακτική επίσκεψη του τμήματος Βοηθών Φαρμακείου σε Ιδιωτικό Φαρμακείο