Διδακτική επίσκεψη στην αιμοδοσία και στην Affidea Ευρωιατρική απο το τμήμα των Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων