Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών για την επίσκεψη της Περιβαλλοντικής και της Πολιτιστικής ομάδας του ΕΠΑ.Λ. Ελ. Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη (Αρ. Πράξης 46)