Δικαιολογητικά και πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων ΤΕΦΑΑ 2019-2020