Σύνδεση στο Webex από υπολογιστή μέσω του λογισμικού της Webex


Για να συνδεθούμε στο Webex από ηλεκτρονικό υπολογιστή, υπάρχουν 2 τρόποι:

  1. Σύνδεση μέσω του φυλλομετρητή (Chrome, Firefox, Edge, κλπ) κατευθείαν στη ψηφιακή αίθουσα του καθηγητή/τριας (προτείνεται)

  2. Εάν ο υπολογιστής σας έχει λειτουργικό σύστημα Windows, σύνδεση μέσω της ειδικής εφαρμογής του Webex για υπολογιστές.
    Ο συνάδελφος κ. Νιάουστας έχει επιμεληθεί τις παρακάτω οδηγίες για εγκατάσταση και χρήση της εν λόγω εφαρμογής: 
    https://drive.google.com/file/d/1_kcD7nTWV__vi5hMzxrIxz007vOKj-cH/view?usp=sharing