Φυσική Αγωγή για τα τμήματα Β1, Β2, Β4, Γ2 και Γ6

Ενημερώνουμε τους μαθητές των τμημάτων Β1, Β2, Β4, Γ2 και Γ6 ότι κάθε Τρίτη στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να συνδέονται στη ψηφιακή αίθουσα της καθηγήτριας κα. Βαγιωνάκη Ελένης

https://minedu-secondary.webex.com/meet/evagionaki