(Βίντεο με απλές οδηγίες) Edupass - Δήλωση self test μαθητών δημοσίων σχολικών μονάδων - Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19

Βίντεο με απλές οδηγίες για δήλωση self test μαθητών δημοσίων σχολικών μονάδων και έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19 μέσω της ιστοσελίδας Edupass.