Πρόγραμμα από Δευτέρα 17/02/2020

Κάντε κλικ εδώ για το πρόγραμμα που θα ισχύει από Δευτέρα 17/02/2020.

Αλλαγές υπάρχουν μόνο στα
τμήματα της Α τάξης.