Αλλαγή στο Πρόγραμμα Μαθημάτων των τμημάτων Β & Γ Γεωπονίας από Δευτέρα 15/02/2021


Έχουν γίνει αλλαγές στα τμήματα Β-ΓΕ1, Β-ΓΕ2, Β-ΓΕ3, Γ-ΦΥΤ & Γ-ΤΡΟ οι οποίες θα ισχύουν από Δευτέρα 15/02/2021.


Δείτε το νέο πρόγραμμα εδώ: https://epalelvenizelou.github.io/programma/