ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΔ και ΠΜΔ ΕΤΟΥΣ 2022


Το σχολείο θα είναι ανοιχτό για να βοηθήσει τους υποψήφιους στην υποβολή μηχανογραφικού την Τετάρτη 13-07-22, την Πέμπτη 14-07-22 και την Δευτέρα 18-07-22. 

Κάντε λήψη της εγκυκλίου εδώ.