Νέο Πρόγραμμα Μαθημάτων από Δευτέρα 26/09/2022
Δείτε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου που θα ισχύσει από Δευτέρα 26/09/2002.
Παρακαλώ πατήστε εδώ