Δρομολόγια λεωφορείων(εξετάσεις)

 Δρομολόγια λεωφορείων για τηv περίοδο των εξετάσεων.


Δευτέρα 23/5/2022

Τρίτη 24/5/2022

Τετάρτη 25/5/2022 

Πέμπτη 26/5/2022

Παρασκευή 27/5/2022

Δευτέρα 30/5/2022

Τρίτη 31/5/2022

Τετάρτη 01/6/2022

Παρασκευή 03/6/2022

Δευτέρα 06/6/2022