Μαθητεία 2017-2018: Πίνακας Τμημάτων, Αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου