ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ