Ανάρτηση Οριστικού πίνακα κατάταξης Υποψηφίων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας - περιόδου 2023-2024 ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου

 

Υποβολή Αιτήσεων Εγγραφής

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής, έπεται της έκδοσης των οριστικών Πινάκων Κατάταξης των υποψηφίων, και πραγματοποιείται από την Τετάρτη 01/11/2023 έως και την Παρασκευή 03/11/2023 κατά τις ώρες λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ. Οι υποψήφιοι καταθέτουν στο ΕΠΑ.Λ. Αίτηση Εγγραφής και Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την υπογραφή της Σύμβασης Μαθητείας θα είναι και θα παραμείνουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και τα δύο έντυπα παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας. Οι επιλαχόντες υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο οποίο υποβάλλουν Αιτήσεις Εγγραφής και οι επιτυχόντες συνυποψήφιοί τους. Οι αιτήσεις των επιλαχόντων λαμβάνονται υπ’ όψη μόνο σε περίπτωση υπαναχώρησης εγγραφής από επιτυχόντες.

Απόφαση λειτουργίας τμημάτων 
Η έναρξη των τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 14/11/2023, μετά την έκδοση, από τη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, της απόφασης Λειτουργίας Τμημάτων Μαθητείας και της απόφασης Ανάθεσης του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας σε επόπτες εκπαιδευτικούς. Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων Μαθητείας δεν δύναται να εκδοθεί μετά την παρέλευση ενός μήνα, από την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων εγγραφής από τους υποψήφιους μαθητευόμενους, ήτοι μετά τη Δευτέρα 04/12/2023. 


Κοινοποίηση:

Δ.Δ.Ε. Χανίων

Myschool

Μαθητεία στα ΕΠΑΛ

Δικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός

Ραδιόφωνο

Κατηγορίες

Αρχειοθήκη

Πρόσφατες αναρτήσεις